Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji,Yakutiye, ERZURUM
0555 035 71 25 - 7225 - 7325
erzurumbilimteknikkoleji25@gmail.com

Vizyonumuz

Hayallerini Burada Tasarla

Vizyonumuz

  • Mesleki ve teknik eğitimde sektörle birlikte eğitim istihdam üretim bağlamında iyi uygulamaörneklerinin medya platformlarında görünürlüğü artacaktır.
  • Kurumumuzca her yıl, mesleki ve teknik eğitim kurumlarında üretilen ürünlerin sergileneceği bir fuar düzenlenecektir.
  • Mesleki eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilere çeşitli kaynaklardan sertifikalı eğitim, nano kredili dersler, endüstri ve akademinin birlikte akredite ettiği dersler ve benzeri imkânlar sağlanarak mezunların kendilerini sürekli yeni bilgi ve becerilerle güncellemeleri sağlanacaktır.