Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji,Yakutiye, ERZURUM
0555 035 71 25 - 7225 - 7325
erzurumbilimteknikkoleji25@gmail.com

Misyonumuz

Hayallerini Burada Tasarla

Misyonumuz

Savunma sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu stratejik insan  gücünün yetiştirilmesine destek verilecektir. Geleceğin meslekleri  konusunda çeşitli kuruluşlarla proje yapma, eğitim verme ve  kurum açma iş birlikleri geliştirilecektir.