Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji,Yakutiye, ERZURUM
0555 035 71 25 - 7225 - 7325
erzurumbilimteknikkoleji25@gmail.com

Yenilebilir Enerji Teknolojisi

Hayallerini Burada Tasarla

Yenilenebilir Enerji Sis. Dalı / Güneş Enerjisi Sis. Dalı

Yenilenebilir enerji teknolojileri; rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üreten küçük ve büyük çaplı santrallerin kurulumu, işletilmesi, bakımı, onarımı ve arızalarının giderilmesi ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Gücünü güneşten alan, hiç tükenmeyeceği düşünülen ve çevreye zarar vermeyen enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilir enerji, yeşil enerjidir. Güneş ve rüzgar yenilenebilir enerji kaynağıdır. Bu teknolojiler ile günümüzde en çok ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi üretilmektedir.Türkiye’de bu sektör hızla gelişmekte ve bu alanda ciddi miktarda kaliteli elemana ihtiyaç duyulmaktadır.

Alanın Altında Yer Alan Dallar

  • Güneş Enerjisi Sistemleri
  • Rüzgar Enerjisi Sistemleri dallarında eğitim verilmektedir.

Eğitim ve Kariyer İmkanları

Meslek lisesinden sonra “Yüksek öğretime Geçiş Sınavı” nda başarılı olanlar lisans programlarına ya da meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler.Sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, rüzgar santralleri ve güneş santralleri ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler.

İSTİHDAM ALANLARI

Yenilenebilir enerji teknolojileri alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

  • ◘ Rüzgar enerji santrallerinde,
  • ◘ Güneş enerji santrallerinde,
  • ◘ Küçük rüzgar türbini kurulumu firmalarında,
  • ◘ Küçük güneş türbini kurulumu firmalarında,
  • ◘ Rüzgar türbini üreten firmalarda,
  • ◘ Güneş paneli üreten firmalarda,
  • ◘ Diğer elektrik santrallerinde vb. yerlerde çalışabilirler