Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji,Yakutiye, ERZURUM
0555 035 71 25
erzurumbilimteknikkoleji25@gmail.com

Vizyonumuz

Hayallerini Burada Tasarla

 

Vizyonumuz

Okulumuz, öğrencilerini çağın gerektirdiği nitelik ve beceriye sahip, girişimcilik ruhu gelişmiş teknik elemanlar olarak yetiştirecektir. Bu bağlamda eğitim-öğretim etkinliğini en iyi şekilde uygulamayı hedef alan denk okullar arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olmayı amaç edinmiştir. Mevcut organize sanayi bölgesinde ki fabrikaların kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla nitelikli eleman yetiştirmek.

Çağdaş, günümüz teknolojisinden yararlanabilen, araştıran, düşünen, tercih edilebilir, toplumun değerlerine önem veren, ileri görüşlü problemlere hızlı çözümler getiren öz güvene sahip genç nesiller yetiştirmektir.