Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji,Yakutiye, ERZURUM
0555 035 71 25
erzurumbilimteknikkoleji25@gmail.com

Misyonumuz

Hayallerini Burada Tasarla

Misyonumuz

“Hayallerini Burada Tasarla” diye geleceğe güvenle bakan, üretken, çağdaş,yeniliklere açık gençler yetiştirmek için varız.

Milli eğitimin temel amaçları doğrultusunda, Atatürk ilke ve inkılaplarını esas alan ilimiz ve ülkemizin sanayi ve hizmet kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu ve duyacağı nitelik ve donanıma sahip teknik elemanlar olarak yetiştirmektir.